Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Social and economic convergence in Slovakia
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Abstrakt: The goal of cohesion policy is to drive up economic and social convergence while helping regions harness fully globalisation and equipping them with the right tools for robust and lasting growth. With today's proposals all regions remain eligible for Cohesion Policy funding in Europe, still on the basis of three categories: less-developed, transition and more-developed regions. The goal of the diploma thesis is to assess the effectiveness of measure under cohesion policy in conditions of Slovak Republic.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.