Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Udržateľné využitie pamiatkových objektov
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť spôsob registrácie existujúcich pamiatkových objektov v SR a legislatívu upravujúcu práva a povinnosti vlastníkom takýchto objektov pri rekonštrukcii, oprave, prestavbe príp. pri ich likvidácii s ohľadom na historické, estetické, bezpečnostné a environmentálne aspekty. Diplomová práca sa bude zaoberať aj transformáciou pamiatkových objektov na zariadenia zabezpečujúce kultúrne funkcie v SR (pamäťové a fondové inštitúcie, miestne a regionálne kultúrne a osvetové strediská a pod).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.