Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientom
Stav tématu: schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude ESO reforma a elektronizácia služieb úradov štátnej správy SR. Cieľom elektronizácie je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb štátnej správy na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž FO,PO, podnikateľov a úradov, čo vedie k modernému, efektívnemu a úspornému manažmentu a zjednoduší styk FO a PO s úradmi. Poskytovanie elektronických služieb predpokladá istú dosiahnutú úroveň vyspelosti a využívania IKT a dostatočné pripojenie na internet.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.