Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Dopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientom
State of topic: approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude ESO reforma a elektronizácia služieb úradov štátnej správy SR. Cieľom elektronizácie je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb štátnej správy na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž FO,PO, podnikateľov a úradov, čo vedie k modernému, efektívnemu a úspornému manažmentu a zjednoduší styk FO a PO s úradmi. Poskytovanie elektronických služieb predpokladá istú dosiahnutú úroveň vyspelosti a využívania IKT a dostatočné pripojenie na internet.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RRP Regional Development and Policies of the EU-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.