Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Dopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientom
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude ESO reforma a elektronizácia služieb úradov štátnej správy SR. Cieľom elektronizácie je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb štátnej správy na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž FO,PO, podnikateľov a úradov, čo vedie k modernému, efektívnemu a úspornému manažmentu a zjednoduší styk FO a PO s úradmi. Poskytovanie elektronických služieb predpokladá istú dosiahnutú úroveň vyspelosti a využívania IKT a dostatočné pripojenie na internet.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.