Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
State of topic: approved (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Physiology - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Summary: Práca bude zameraná na charakterizovanie širokého súboru genotypov tzv. modrých pšeníc, s vysokým obsahom antokyánov v zrne z hľadiska, rastu, produkcie, fotosyntézy, reakcií rastlín na stresové faktory prostredia, ako aj z hľadiska dynamiky tvorby antokyánov. Výskum modrých pšeníc sa radí medzi zabudnuté, resp. nové témy. V súčasnosti prináša nielen nové poznatky z hľadiska fyyiológie a biochémie pšenice, ale aj z hľadiska perspektív vo výžive ľudí.

There are no limitations of the topic