Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie finančnej situácie vybranej účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovnej závierky
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Iveta Košovská, PhD.
Summary:
Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Účtovná závierka musí poskytovať pravdivý a verný obraz o majetku a záväzkoch, o výsledku hospodárenia a o finančnej situácii účtovnej jednotky.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-UCT Accounting

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.