Přehled vypsaných témat - Katedra účtovníctva (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Iveta Košovská, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra účtovníctva (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá evidenciou a účtovaním nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte. Nákladom sa rozumie zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Náklad je peňažné vyjadrenie majetku a služieb spotrebovaných pre účely podnikateľskej činnosti. Výnosom sa rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Výnos je realizácia majetku a služieb vyjadrená v peňažných jednotkách.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-UCT účtovníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.