Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Iveta Košovská, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Ing. Iveta Košovská, PhD.
Summary:
Pod finančnou analýzou sa vo všeobecnosti rozumie analýza akejkoľvek ekonomickej skutočnosti resp. činnosti, kde majú rozhodujúcu úlohu finančné prostriedky. Finančná analýza sa môže uskutočňovať buď na makroúrovni, t. j. na úrovni jednotlivých odvetví alebo štátu, resp. na mikroúrovni, t. j. na úrovni konkrétneho subjektu, napríklad podniku. Pri finančnej analýze účtovnej závierky sa aplikujú najmä metódy technickej finančnej analýzy, a to buď elementárne metódy resp. vyššie metódy využívajúce zložitejšie matematicko-štatistické postupy. Medzi elementárne metódy finančnej analýzy účtovnej závierky patria: •finančná analýza absolútnych ukazovateľov, •finančná analýza rozdielových ukazovateľov, •finančná analýza pomerových ukazovateľov, •finančná analýza sústav ukazovateľov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EKP Business Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.