Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Obsahom predkladanej témy je analýza a zhodnotenie existujúcich vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte a návrhy spočívajúce v ich aktualizácii a prípadnom doplnení o ďalšie vnútropodnikové predpisy súvisiace s činnosťou tohto subjektu.

There are no limitations of the topic