Přehled vypsaných témat - Katedra účtovníctva (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra účtovníctva (FEM)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Abstrakt: Obsahom predkladanej témy je analýza a zhodnotenie existujúcich vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte a návrhy spočívajúce v ich aktualizácii a prípadnom doplnení o ďalšie vnútropodnikové predpisy súvisiace s činnosťou tohto subjektu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení