Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Summary: Obsahom predkladanej témy je analýza a posúdenie vývoja odpisov a ich dopadu na efektívnosť hospodárenia v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu s cieľom identifikovania a využitia resp. eliminácie ich pozitívnych a negatívnych aspektov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-UCT Accounting-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.