Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Summary: Obsahom predkladanej témy je analýza a zhodnotenie existujúcich vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte a návrhy spočívajúce v ich aktualizácii a prípadnom doplnení o ďalšie vnútropodnikové predpisy súvisiace s činnosťou tohto subjektu.

There are no limitations of the topic