Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Súvislosti vývoja dane z pridanej hodnoty a ekonomickej trestnej činnosti na území Slovenska
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Summary: Obsahom predkladanej témy je analýza a zhodnotenie vývoja dane z pridanej hodnoty, a to predovšetkým z hľadiska jej legislatívnych zmien vo väzbe na potencionálnu, prípadne identifikovanú ekonomickú trestnú činnosť s možným odhadovaným dopadom na príjmovú stránku štátneho rozpočtu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-UCT Accounting-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.