Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Komparácia uplatňovania nástrojov marketingovej komunikácie vybraných obcí Nitrianskeho kraja
State of topic: approved (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je porovnať a zhodnotiť, ako vybrané obce v Nitrianskom kraji uplatňujú nástroje marketingovej komunikácie na svoj rozvoj a zviditeľnenie. Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza úrovne marketingovej komunikácie vybraných obcí Nitrianskeho kraja prostredníctvom sledovania vybraných zložiek marketingovej komunikácie v obciach. Následné budú stanovené problémové oblastí a návrh opatrení na ich riešenie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.