Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Komparácia uplatňovania nástrojov marketingovej komunikácie vybraných obcí Nitrianskeho kraja
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je porovnať a zhodnotiť, ako vybrané obce v Nitrianskom kraji uplatňujú nástroje marketingovej komunikácie na svoj rozvoj a zviditeľnenie. Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza úrovne marketingovej komunikácie vybraných obcí Nitrianskeho kraja prostredníctvom sledovania vybraných zložiek marketingovej komunikácie v obciach. Následné budú stanovené problémové oblastí a návrh opatrení na ich riešenie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.