Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nástroje marketingovej komunikácie uplatňované vo vybraných zariadeniach na vidieku
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na vymedzenie problematiky marketingovej komunikácie ako súčasti regionálneho marketingu. Študent bude analyzovať využívanie nástrojov pri prezentácii vybraných zariadení na vidieku. Na základe zistení navrhnúť možnosti na zlepšenie. Súčasťou práce bude vypracovanie SWOT analýzy zariadení, popis, vyhodnotenie a komparácia používaného marketingového komunikačného mixu so zámerom doplniť potenciál zatiaľ nevyužitých nástrojov vo vybraných zariadeniach.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.