Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Projekty rozvoja obce Višňové
Stav tématu: schváleno (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na už zrealizované a plánované projekty obce Višňové - ich analýzu, taktiež získané prostriedky z EÚ fondov. Praktická časť práce bude realizovaná analýzou dokumentov a dopytovaním u predstaviteľov obce. V závere práce bude obec komparovaná s okolitými obcami a budú navrhnuté možnosti ďalšieho rozvoja a využitia finančných prostriedkov z dostupných zdrojov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.