Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Projekty rozvoja obce Višňové
Stav tématu:
schváleno (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Abstrakt:
Práca bude zameraná na už zrealizované a plánované projekty obce Višňové - ich analýzu, taktiež získané prostriedky z EÚ fondov. Praktická časť práce bude realizovaná analýzou dokumentov a dopytovaním u predstaviteľov obce. V závere práce bude obec komparovaná s okolitými obcami a budú navrhnuté možnosti ďalšieho rozvoja a využitia finančných prostriedkov z dostupných zdrojov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.