Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného územia
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotiť čerpanie finančných zdrojov Európskej únie na rozvoj (ekonomcký, sociálny, environmentálny, atď.) vybraného územia. Definovať aký vplyv malo čerpanie finančných zdrojov, aký rozvoj nastal. Definovať možnosti ďalšieho rozvoja vybraného územia a možnosti ďalšieho čerpania finančných prostriedkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.