Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na Slovensku
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Summary: Záverečná práca s názvom Nástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na Slovensku hodnotí nástrje na riadenia produkčného, cenového a príjmového rizika. Analyzuje možnosti využitia nástrojov navrhovaných v rámci SPP 2021-2028.

There are no limitations of the topic