Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na Slovensku
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Záverečná práca s názvom Nástroje na riadenie rizikovosti v poľnohospodárstve na Slovensku hodnotí nástrje na riadenia produkčného, cenového a príjmového rizika. Analyzuje možnosti využitia nástrojov navrhovaných v rámci SPP 2021-2028.

There are no limitations of the topic