Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Sadovnícko-architektonické riešenie mestského Handparku v Handlovej
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Ing. Ján Kollár, PhD.
Abstrakt:
Zhodnotenie súčasného stavu vybraného parkového objektu, vypracovanie potrebných analýz územia a zhodnotenie jeho dendrologickej štruktúry. Vypracovanie vlastného návrhu vegetačných a architektonických prvkov na základe vypracovaných analýz územia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.