Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza vplyvov globálnej klimatickej zmeny a eliminácia rizík v sektore poľnohospodárstva.
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analýza globálnej klimatickej zmeny a návrhov opatrení na zmiernenie následkov v sektore poľnohospodárstva.

There are no limitations of the topic