Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza vplyvov globálnej klimatickej zmeny a eliminácia rizík v sektore poľnohospodárstva.
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analýza globálnej klimatickej zmeny a návrhov opatrení na zmiernenie následkov v sektore poľnohospodárstva.

There are no limitations of the topic