Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť finančnú situáciu vo vybranom poľnohospodárskom podniku a navrhnúť opatrenia na zlepšenie ekonomickej a finančnej situácie analyzovaného podniku.

There are no limitations of the topic