Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vývoj a možné scenáre budúceho smerovania Spoločnej poľnohospodárkej politiky.
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Summary:
Bakalárska práca analyzuje minulosť,súčasnosť a budúce smerovanie SPP (CAP) s dôrazom jej budúceho vplyvu na rentabilitu a iné ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR.

There are no limitations of the topic