Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie vplyvu štandardných a neštandardných nástrojov ECB pri riešení ekonomickej krízy v podmienkach EU.
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Bakalárska práca analyzuje a zhodnocuje potenciál ECB a nástrojov menovej politiky v podmienkach EU.

There are no limitations of the topic