Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Možnosti využívania bankových úverov v poľnohospodárskej praxi.
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Summary: Diplomová práca zhodnocuje aké sú možnosti a trendy vo využívaní krátkodobých a dlhodobých úverov komerčných bánk pre rozvoj poľnohospodárstva v podmienkach SR.

There are no limitations of the topic