Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku.
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analýza majetkovej a finančnej štruktúry a návrhy opatrení na zlepšenie finančných ukazovateľov vybraného poľnohospodárskeho podniku v podmienkach SR.

There are no limitations of the topic