Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie vývoja, možností a perspektívy využívania hypotekárnych úverov v SR.
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Diplomová práca analyzuje súčasný vývoj a trendy hypotekárneho bankovníctva v podmienkach SR.

There are no limitations of the topic