Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie vývoja, možností a perspektívy využívania hypotekárnych úverov v SR.
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Summary: Diplomová práca analyzuje súčasný vývoj a trendy hypotekárneho bankovníctva v podmienkach SR.

There are no limitations of the topic