Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Daniela Halmová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Daniela Halmová, PhD.
Abstrakt: Anotácia Cieľom práce je analyzovať a zhodnotiť súčasné využívanie prírodného zdroja vo vybranej oblasti (najlepšie v mieste bydliska študenta). Študent spracuje dostupnú literatúru súvisiacu s témou práce. V rámci terénneho prieskumu zmapuje prírodné zdroje oblasti a zamieria sa na jeden, využívanie ktorého podrobí dôkladnej analýze aj s ohľadom možného vplyvu na životné prostredie a navrhne prípadné zlepšenia vo využívaní tohto zdroja v medziach udržateľnosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.