Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť finančné zdravie a možnosti vývoja finančnej situácie vo vybranom poľnohospodárskom podniku v SR.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení