Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť finančné zdravie a možnosti vývoja finančnej situácie vo vybranom poľnohospodárskom podniku v SR.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia