Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Bankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke.
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analýza bankového marketingu a jeho špecifických stránok a budúcich trendov na príklade vybranej komerčnej banky v SR.

There are no limitations of the topic