Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: Ing. Daniela Halmová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať a zhodnotiť možnosť využitia niektorých environmentálnych indikátorov udržateľného rozvoja pre hodnotenie kvality životného prostredia ako determinantov kvality života na vidieku. Študent spracuje dostupnú literatúru súvisiacu s témou práce. V rámci terénneho prieskumu sa zameria na zber potrebných údajov, súvisiacich s vybranými indikátormi, prípadne navrhne nový, ktorý môže vplývať na kvalitu života obyvateľov. Údaje rozanalyzuje, vyhodnotí a navrhne reálne opatrenia na zlepšenie kvality života obyvateľov obce.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.