Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
State of topic: approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je analyzovať a zhodnotiť možnosť využitia niektorých environmentálnych indikátorov udržateľného rozvoja pre hodnotenie kvality životného prostredia ako determinantov kvality života na vidieku. Študent spracuje dostupnú literatúru súvisiacu s témou práce. V rámci terénneho prieskumu sa zameria na zber potrebných údajov, súvisiacich s vybranými indikátormi, prípadne navrhne nový, ktorý môže vplývať na kvalitu života obyvateľov. Údaje rozanalyzuje, vyhodnotí a navrhne reálne opatrenia na zlepšenie kvality života obyvateľov obce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.