Přehled vypsaných témat - Katedra účtovníctva (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Štruktúra a účtovanie cudzích zdrojov vo vybranej účtovnej jednotke
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra účtovníctva (FEM)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Abstrakt:
Práca pojednáva o štruktúre a účtovaní cudzích zdrojov vo vybranej účtovnej jednotke

K tématu nejsou zadaná žádná omezení