Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bankový úver ako nástroj financovania potrieb podniku
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá definovaním podniku a jeho potrebami a možnosťami financovania. Opisuje úver ako jednu z možností získavania zdrojov pre podnik, jeho podmienky, postupy, úverový proces, cenu, poplatky.. Hodnotí aktuálnu situáciu v oblasti bankového trhu a ponuky úverov a porovnáva ju s minulosťou. Pojednáva o spôsoboch zabezpečenia bankových úverov, zásad jeho poskytnutia a o rizikách.

There are no limitations of the topic