Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Bankový úver ako nástroj financovania potrieb podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Práca sa zaoberá definovaním podniku a jeho potrebami a možnosťami financovania. Opisuje úver ako jednu z možností získavania zdrojov pre podnik, jeho podmienky, postupy, úverový proces, cenu, poplatky.. Hodnotí aktuálnu situáciu v oblasti bankového trhu a ponuky úverov a porovnáva ju s minulosťou. Pojednáva o spôsoboch zabezpečenia bankových úverov, zásad jeho poskytnutia a o rizikách.

There are no limitations of the topic