Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obce
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá finančným hospodárením rozpočtu vybranej obce. Hodnotí vývoj vo vybranom časovom horizonte a na základe dosiahnutých výsledkov stanovuje odporúčania a opatrenia na zvyšovanie transparentného a efektívneho hospodárenia s verejnými prostriedkami.

There are no limitations of the topic