Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obce
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Práca sa zaoberá finančným hospodárením rozpočtu vybranej obce. Hodnotí vývoj vo vybranom časovom horizonte a na základe dosiahnutých výsledkov stanovuje odporúčania a opatrenia na zvyšovanie transparentného a efektívneho hospodárenia s verejnými prostriedkami.

There are no limitations of the topic