Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obce
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá finančným hospodárením rozpočtu vybranej obce. Hodnotí vývoj vo vybranom časovom horizonte a na základe dosiahnutých výsledkov stanovuje odporúčania a opatrenia na zvyšovanie transparentného a efektívneho hospodárenia s verejnými prostriedkami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení