Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obce
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá finančným hospodárením rozpočtu vybranej obce. Hodnotí vývoj vo vybranom časovom horizonte a na základe dosiahnutých výsledkov stanovuje odporúčania a opatrenia na zvyšovanie transparentného a efektívneho hospodárenia s verejnými prostriedkami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení