Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obce
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra financií - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá finančným hospodárením rozpočtu vybranej obce. Hodnotí vývoj vo vybranom časovom horizonte a na základe dosiahnutých výsledkov stanovuje odporúčania a opatrenia na zvyšovanie transparentného a efektívneho hospodárenia s verejnými prostriedkami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia