Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Platobná karta ako nástroj platobného styku
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Práca sa zaoberá problematikou platobných kariet, ich vznikom a vývojom ich používania. Popisuje druhy a náležitosti platobnej karty, možnosti použitia, výhody a nevýhody, poukazuje na ich bezpečnosť. Na výsledkoch výskumov a štatistických ukazovateľoch dokladá vývoj tohto segmentu a skúma užívateľské chovanie držiteľov platobných kariet v Slovenskej republike a v iných krajinách EÚ a prináša návrhy riešení k lepšiemu využívaniu a zabezpečeniu platobných kariet.

There are no limitations of the topic