Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Podnikateľský plán ako sprievodca podnikateľa
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá problematikou zostavovania kvalitného podnikateľského plánu ako sprievodcu podnikateľa pri začiatku podnikania. Popisuje problematiku podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, popisuje legislatívne prostredie, výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania. Práca popisuje jednotlivé kroky plánovania od prvotných úvah, analýz, stratégií, dlhodobých, krátkodobých cieľov až cez finančný aspekt. Popisuje proces a štruktúru plánu.

There are no limitations of the topic