Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Podnikateľský plán ako sprievodca podnikateľa
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary:
Práca sa zaoberá problematikou zostavovania kvalitného podnikateľského plánu ako sprievodcu podnikateľa pri začiatku podnikania. Popisuje problematiku podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, popisuje legislatívne prostredie, výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania. Práca popisuje jednotlivé kroky plánovania od prvotných úvah, analýz, stratégií, dlhodobých, krátkodobých cieľov až cez finančný aspekt. Popisuje proces a štruktúru plánu.

There are no limitations of the topic