Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zhodnotenie výkonnosti vybraných bánk na Slovensku
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary:
Práca sa zaoberá problematikou ukazovateľov a metód na meranie výkonnosti bánk. Konkrétne hodnotí postavenie a výkonnosť vybraných bank pôsobiacich na slovenskom bankovom trhu za stanovené sledované obdobie na základe analýzy vybraných finančných ukazovateľov. Na základe dosiahnutých výsledkov ich vzájomne hodnotí a navrhuje odporúčania pre zvýšenie, resp. udržanie výkonnosti hodnotených bánk.

There are no limitations of the topic