Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie výkonnosti vybraných bánk na Slovensku
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá problematikou ukazovateľov a metód na meranie výkonnosti bánk. Konkrétne hodnotí postavenie a výkonnosť vybraných bank pôsobiacich na slovenskom bankovom trhu za stanovené sledované obdobie na základe analýzy vybraných finančných ukazovateľov. Na základe dosiahnutých výsledkov ich vzájomne hodnotí a navrhuje odporúčania pre zvýšenie, resp. udržanie výkonnosti hodnotených bánk.

There are no limitations of the topic