Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary:
Práca je zameraná na identifikáciu úverových rizík prostredníctvom finančných a nefinančných analýz a na hodnotenie rizík v priebehu úverového procesu. Práca obsahuje ako popis postupu od žiadosti klienta o úver až po výslednú analýzu úverového rizika, tak aj podrobný popis merania rizika prostredníctvom interných a externých ratingov, ktoré číselne vyjadrujú možnosť klientovho zlyhania splatiť úver. Súčasťou je klasifikácia rizík a zásady ich eliminácie. Na modelovom príklade (vzorovej firme) je podrobne rozobratá identifikácia úverového rizika podniku a podrobný proces finančnej a nefinančnej analýzy a výsledné odporučenia.

There are no limitations of the topic