Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary: Práca je zameraná na identifikáciu úverových rizík prostredníctvom finančných a nefinančných analýz a na hodnotenie rizík v priebehu úverového procesu. Práca obsahuje ako popis postupu od žiadosti klienta o úver až po výslednú analýzu úverového rizika, tak aj podrobný popis merania rizika prostredníctvom interných a externých ratingov, ktoré číselne vyjadrujú možnosť klientovho zlyhania splatiť úver. Súčasťou je klasifikácia rizík a zásady ich eliminácie. Na modelovom príklade (vzorovej firme) je podrobne rozobratá identifikácia úverového rizika podniku a podrobný proces finančnej a nefinančnej analýzy a výsledné odporučenia.

There are no limitations of the topic