Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Právne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvoja
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Abstrakt: Anotácia: Diplomová práca bude zameraná na zmapovanie hlavných oblastí spolupráce obce, ako jednotky územnej samosprávy so subjektmi podnikateľského a neziskového sektora pri podpore miestneho a regionálneho rozvoja. Zisťované sa budú najčastejšie zmluvy, na základe ktorých je realizovaná spolupráca obcí s podnikateľmi a neziskovým sektorom a napĺňanie zmluvnej spolupráce v praxi.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.