Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vývoj podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SR
Stav tématu: schváleno (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analýza vývoja podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SR podľa právnych foriem hospodárenia, zastúpení odvetví RV,ŽV a ostatných výrobných činností vrátane poskytovaných služieb. Hodnotí vývoj obhospodarovanej výmery poľnohospodárskej pôdy, zamestnanosti, vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.