Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SR
State of topic: approved (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je analýza vývoja podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SR podľa právnych foriem hospodárenia, zastúpení odvetví RV,ŽV a ostatných výrobných činností vrátane poskytovaných služieb. Hodnotí vývoj obhospodarovanej výmery poľnohospodárskej pôdy, zamestnanosti, vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.