Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SR
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analýza vývoja podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SR podľa právnych foriem hospodárenia, zastúpení odvetví RV,ŽV a ostatných výrobných činností vrátane poskytovaných služieb. Hodnotí vývoj obhospodarovanej výmery poľnohospodárskej pôdy, zamestnanosti, vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.