Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územia
Stav tématu: schváleno (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analýza stavu hospodársko-sociálnej interakcie vybraných vidieckych území z hľadiska väzby vidiek – mesto. Študent vykoná analýzu jednotlivých okresov podľa súboru vybraných európskych indikátorov hospodársko-sociálneho rozvoja. Na základe tejto analýzy určí súčasné póly rastu v kraji a spádovosť z okolitých obytných centier a zhodnotí využívanie a možnosti využitia podporných nástrojov EÚ


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.