Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územia
State of topic: approved (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analýza stavu hospodársko-sociálnej interakcie vybraných vidieckych území z hľadiska väzby vidiek – mesto. Študent vykoná analýzu jednotlivých okresov podľa súboru vybraných európskych indikátorov hospodársko-sociálneho rozvoja. Na základe tejto analýzy určí súčasné póly rastu v kraji a spádovosť z okolitých obytných centier a zhodnotí využívanie a možnosti využitia podporných nástrojov EÚ


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RRP Regional Development and Policies of the EU-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.