Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: SPP v novom programovacom období 2021-2028
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude teoreticky popísať východiská pre pripravovanú novú SPP pre programovacie obdobie 2021-2028, pričom tieto bude potrebné dokumentovať na základe vlastných analýz z dostupných údajov.

There are no limitations of the topic